Weetjes & Vragen

Wil je iets anders weten?

Via de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan de medewerkers geven. Ook mag je zaken vergoeden waar medewerkers prive voordeel van kunnen hebben. Denk aan stoelmassages, stoppen met roken, sportabonnementen en bv kerstpakketten.

Het totaal bedrag van de onbelaste vergoedingen moet wel onder de vrije ruimte blijven en nihilwaarderingen die niet ten koste gaan van de WKR.
Hier vindt je uitgebreide informatie van de rijksoverheid over de vrije ruimte berekening van 2023 en de verhoogde ruimte in 2024.

1 op de 6 werknemers heeft burn-out klachten, onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de Arbomonitor 2020 en onderzoeken van het CBS, RIVM, UWV, TNO Arbeid, NWO en STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten en De jaarlijkse TNO-Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden (NEA).

 • 1,3 miljoen mensen met burn-out verschijnselen in Nederland.
  Jaarlijks ervaart 17% (1,3 miljoen mensen) van de beroepsbevolking (ca. 8,3 miljoen mensen) in Nederland burn-out klachten.

  • 25% van alle medewerkers heeft last van vermoeidheidsklachten en 4-7% heeft last van burn-out verschijnselen.
  • Dagelijks zijn er 50 nieuwe mensen arbeidsongeschikt door stress en overbelasting. 300.000 WAO’ers zijn er in totaal met psychische klachten.
  • Voornaamste oorzaken zijn: hoge werkdruk, gebrek aan zeggenschap en regel mogelijkheden, slechte werksfeer en intimidatie (door leidinggevende en/of collega’s).
  • 30% van de stressklachten wordt veroorzaakt door arbeidsconflicten.
  • Sectoren met de grootste stressrisico’s zijn: horeca, onderwijs, gezondheidszorg en welzijnszorg. Daarnaast: vervoer, communicatie en openbaar bestuur (politie).
  • Mensen met stressvolle banen zijn vaker verkouden, hebben vaker griep en een groter risico op hartproblemen.
  • Vrouwen hebben vaker last van burn-out klachten dan mannen. Dit geldt ook voor lager opgeleiden tov wetenschappelijk geschoolde medewerkers.
  • In het onderwijs heeft 1 op de 6 medewerkers een burn-out. Dit is toe te schrijven aan de hoge mate van emotionele betrokkenheid en de stress die het werk met zich meebrengt.
  • Vooral onder de young professionals en vrouwelijke managers neemt het aantal mensen dat burn-out klachten ervaart toe.

Werkstress is nog steeds de belangrijkste reden voor ziekteverzuim.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat het gemiddelde aantal dagen werkstress-gerelateerd verzuim in 2020 opliep naar 30 dagen. In 2014 was dit nog 24 dagen. Verzuim kost de werkgevers tussen de € 250,- en  € 400,-
Een Burn-out die 8 maanden duurt kost dus al gauw € 60.000,-, exclusief de kosten van vervanging. Dit kost het Nederlandse bedrijfsleven 1,8 miljard op jaarbasis volgens TNO.

Volgens De Rekenkamer is een ondernemer maar liefst € 4.325 kwijt per rokende werknemer per jaar.

Rookpauzes
Full time werkende, rokende werknemer die gemiddeld twee keer per dag extra rookpauzes neemt van vijftien minuten per keer (of 3 keer per dag 10 minuten), op jaarbasis circa 15 vakantiedagen meer ‘opneemt’ dan een niet-rokende werknemer.

Ziekteverzuim
Maar ook de gezondheidsgevolgen zijn funest voor de werkgever. Een rokende werknemer pauzeert namelijk niet alleen vaker, maar is ook vaker ziek en wordt vaker arbeidsongeschikt. De cijfers over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en zelfs sterfte zijn keihard. Niet-rokers melden zich gemiddeld één keer per jaar ziek. Bij rokers ligt dat op 1,4 per jaar. Het gemiddelde verzuimpercentage lag in 2007 op 4%. Bij zware rokers ligt dit op 5,8% en bij werknemers die nooit roken op 2,4%. Bij matige rokers ligt het op 3,8% en bij ex-rokers op 3,4%. De kans dat rokers overlijden tussen hun 45ste en 65ste is drie keer zo groot als mensen die nooit gerookt hebben. Kortom: rokers zijn duurder. Door roken te ontmoedigen kan een bedrijf het ziekteverzuim beperken. (CBS, Trimbos, Sloan)

Er is een grote meerwaarde om zowel Coaching als Therapie aan te kinnen bieden. Afhankelijk van de hulpvraag kan het een of het ander ingezet worden of een combinatie van beide voor het optimale resultaat.

 

In Coaching vs Therapie heb je al kunnen lezen waarom de combinatie van beide zo succesvol is. Omdat Hypnotherapie met het onderbewustzijn werkt is het zeer effectief.
Wil je nog meer informatie over wat Hypnotherapie is en wat het niet is kijk dan even op mijn Hypnotherapie website.

https://www.hypnotherapielelystad.nl/faq/

 

 

Wat zeggen cliënten over mij

 • Vertrouwde sfeer
 • Niet oordelend
 • Open
 • Persoonlijk
 • Betrokken
 • Respectvol confronterend
 • Humor
 • Duidelijk en down to earth

De sessies in mijn praktijk vinden plaats in het multidisciplinaire gezondheidscentrum de Pauwendaal in Lelystad, hier bevinden zich;

 • huisartsen,
 • praktijk ondersteuners,
 • apotheek,
 • fysiotherapie,
 • fysiofit (sporten en/of buiten training onder begeleiding van fysiotherapeuten),
 • diëtiste,
 • logopedie,
 • mindfulness.

Sessies zijn ook mogelijk in de praktijk aan huis, of op locatie onder bepaalde voorwaarden.
Neem contact op om dit te bespreken.

Als cliënt heb je rechten en plichten. Daarnaast moet de wijze van behandeling /doelstelling zijn vastgelegd. De wet “Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg” schrijft voor dat er met elke cliënt een behandelingsovereenkomst gesloten moet worden. Daarom kan er pas begonnen worden met een behandeling wanneer de behandelingsovereenkomst door beide ondertekend is.

Het meest belangrijke aspect van een succesvolle behandeling is jouw motivatie. Wil jij echt aan je probleem, klacht  of doelstelling werken. “Baat het niet schaadt het niet” is weliswaar van toepassing maar dit is geen goede instelling.

Tijdens het coachings traject voor (preventie) Stress & Burnout wordt er ook van je verwacht dat je vragenlijsten invult en huiswerk opdrachten maakt. Deze hebben het doel jou en mij inzichten te geven zodat we een op maat gemaakt traject voor je kunnen uitzetten.

De beste instelling is “Ik ga ervoor”! Natuurlijk is vertrouwen ook erg belangrijk en een basis voor een optimale samenwerking. Op deze website kun je veel informatie vinden maar mocht je nog andere vragen hebben, neem dan contact met mij op, en overtuig jezelf ervan dat dit inderdaad de beste stap is die je kunt zetten voor een positieve verandering in je leven.

Nee!
Zonder je uitdrukkelijke toestemming wordt er geen informatie gedeeld met derden.

Voor overspannen en Stress & burn-out is geen one size fits all.
Jij bent een uniek persoon en daar past een unieke behandeling bij.
Een garantie van x-aantal behandelingen en/of weer aan het werk in x-weken geef ik niet. Dit zou voorbij gaan aan jouw situatie.
Natuurlijk geldt, hoe eerder je erbij bent, liefst preventief, des te korter het traject.

Ook bij coachings trajecten voor persoonlijke ontwikkeling/persoonlijk leiderschap is het aantal sessies afhankelijk van je doelstelling.

Voor de verschillende “overige indicaties” zijn de therapieën zeer effectief waardoor er weinig behandelingen nodig zijn. Voor stoppen met roken en klachten is slechts één behandeling voldoende. Voor andere klachten/problemen zijn over het algemeen 3 behandelingen nodig voor het optimale resultaat. Ervaringen van cliënten en de resultaten ervan kunnen per persoon verschillen.

Voor de virtuele maagband zijn vier behandelingen noodzakelijk. Afhankelijk van het gewenste gewichtsverlies kunnen er ook tussentijdse motivatie sessies toegevoegd worden aan het pakket. Binnen het centrum bestaat ook de mogelijkheid om kleinschalig te sporten binnen de fysiotherapie praktijk.

Wanneer je (landurig) ziek bent, kost dit de werkgever veel geld. De werkgever is er dus bij gebaat dat jij zo spoedig mogelijk herstelt en weer aan het werk kan. Het kan ook zijn dat je je nog niet hebt ziek gemeld/niet ziek bent maar wel wil werken aan jezelf, je gezondheid.
Verreweg de meeste werkgevers voelen zich verantwoordelijk voor jouw gezondheid en/of je spoedige herstel en nemen de Coaching/Therapie begeleiding voor hun rekening.

Ook staan werkgevers over het algemeen zeer positief tegenover investeren in persoonlijke ontwikkeling/ persoonlijk leiderschap. “Goed zorgen voor medewerkers, zorgt voor gemotiveerde medewerkers wat goed is voor het bedrijf”.

Vraag je werkgever naar het trainings/ontwikkel budget. Ook kan je soms gebruikmaken van je persoonlijke budget.

Wil je werkgever dit niet vergoeden, ben je zelfstandig ondernemer of particulier en je wil investeren in jezelf, neem dan contact met mij op voor een offerte.

Universiteit van Ljubljana (Slovenia) , Institute of Kinesiology, Faculty of Sport (2011) Polona Kršmanc Šiško, Mateja Videmšek and Damir Karpljuk.
29% toename in bewegingsvrijheid
Diverse stress- en pijnklachten daalden met 10%-40%

Onderzoek van de University of Miami School of Medicine door Tiffany Field, Gail Robinson, Frank Scafidi, Tom Nawrocki and Alex Concalves. Universiteit van Miami, Touch Research Institute, 1996.
Werknemers voelden zich minder vermoeid en konden helderder denken
EEG testen toonden aan dat men alerter werd
Wiskundeopgaven werden sneller opgelost en er werden 50% minder fouten gemaakt
Het spanningsniveau werd lager
Werknemers waren meer ontspannen waardoor ook de werksfeer verbeterde

Onderzoeksresultaten Ziekenhuispersoneel door Joel Katz, PHD, Adarose Ardiel Wowkm RN, BSCPSYCH; Dianne Culp, Geregistreerd therapeut en Heather Wakeling, BA, gepubliceerd in ‘The Journal of Pain Research and Management’
Verbetering van het humeur
Afname van spanning- en pijnklachten
Toename van algeheel gevoel van ontspanning

Faculteit der Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht, (2006)
Drs. F. de Bresser
De psychische vermoeidheid nam af
Klachten aan het bewegingsapparaat verminderden

Onderzoek Universiteit Maastricht door Ton van Attekum, bedrijfsarts (2001-2002)
63% van deelnemers constateert een afname in RSI klachten
Het klachtenniveau daalt gemiddelde met 52%
67% van de mensen constateert een afname in spanningsklachten

Onderzoeksresultaten Joy Fang (2002) joyfang.nl
Bij 30,4% van de deelnemers zijn alle RSI klachten verdwenen
79,9% constateert een toename van het concentratievermogen
87,5% constateert een afname in spanningsklachten