Mirjam van Geenen BV is gevestigd aan Oostrandpark 68, 8212AR Lelystad

Coaching Therapie en Training vinden plaats in de praktijk gezondheidscentrum Pauwendaal gevestigd aan Pauwenburg 160C, 8226 TA, Lelystad en in de praktijk gevestigd aan Oostrandpark 68, 8212 AR, Lelystad. Op locatie behoord tot de mogelijkheden.

Mirjam van Geenen B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mirjam van Geenen B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Mirjam van Geenen B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  info@vitalemedewerkers.nl

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voornaam, Achternaam, Adres, Postcode en Woonplaats, Geboortedatum, Telefoonnummer en E-mailadres. Werkgever, Arbo arts, huisarts of behandelend arts/specialist. Gezondheidsgegevens, welke van belang zijn voor de coaching of therapie.

Minderjarigen;
Mirjam van Geenen B.V. verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Waarvoor worden jouw persoonsgegevens gebruikt:
Mirjam van Geenen B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens om, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en je goede coaching, therapie of training  te bieden. Ook worden je persoonsgegevens verwerkt voor administratieve doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
Mirjam van Geenen B.V. bewaart jouw persoonsgegevens op deze website niet langer dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn die voor deze gegevens op de website gehanteerd wordt is: 2 jaar. Gegevens in mijnDIAD worden worden bewaard volgens de richtlijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Mirjam van Geenen B.V. verkoopt geen gegevens niet aan derden.

Cookies:
https://www.vitalemedewerkers.nl gebruikt cookies voor het volledig te laten functioneren van deze website, wij maken geen gebruik van analytische tracking cookies of reclame cookies.

Beveiliging:
Mirjam van Geenen B.V heeft passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mirjam van Geenen B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, in een computerbestand naar jou te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vitalemedewerkers.nl

Klachten:
Mocht je klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met Mirjam van Geenen B.V. op te nemen zodat wij hier een oplossing voor kunnen vinden. Mocht dit niet lukken, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact gegevens:
Mirjam van Geenen B.V.

Mirjam van Geenen
Oostrandpark 68
8212AR Lelystad
Tel: 06 55133694
info@vitalemedewerkers.nl